Concerts Experienced

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search

P

Image:C-m.gif Pražský výběr {WP} – (2013) Bratislava, NTC   {live} 20130324


See Also
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only concerts scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for attending/watching.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len koncerty s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na návštevu či pozrenie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
Image:A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
Image:A--.gif classic klasické klassisch
Image:A-m.gif exceptional jedinečné brillant
Image:B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
Image:C--.gif good dobré gut
Image:D--.gif fair priemerné mäßig
Image:E--.gif poor slabé schwach
Image:F--.gif trash brak Kitsch
Image:F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich
Personal tools