Songs to Find

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search

P

Image:B-m.gif Zdenka Predná – (2005) Slnečná balada   {prg}

Z

Image:nrt.gif Miro Žbirka – (1995) Zlodejka snov II   {prg}


See Also
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only songs scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for listening.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len pesničky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na počúvanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
Image:A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
Image:A--.gif classic klasické klassisch
Image:A-m.gif exceptional jedinečné brillant
Image:B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
Image:C--.gif good dobré gut
Image:D--.gif fair priemerné mäßig
Image:E--.gif poor slabé schwach
Image:F--.gif trash brak Kitsch
Image:F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich
Personal tools