Short Stories Recommended by Friends

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search

Contents

A

Image:nrt.gif

B

Image:nrt.gif

C

Image:nrt.gif

D

Image:nrt.gif

E

Image:nrt.gif

F

Image:nrt.gif

G

Image:nrt.gif “Adonis Guilfoyle” – (2007) Who Am I?   {NWp / ado.g.}
Image:nrt.gif “Adonis Guilfoyle” – (2008) Thanks for the Dance   {NWp / ado.g.}

H

Image:nrt.gif

I

Image:nrt.gif

J

Image:nrt.gif

K

Image:nrt.gif

L

Image:nrt.gif

M

Image:nrt.gif

N

Image:nrt.gif “Nancy” – (2003) Too Many Goodwins   {NWp / ado.g.}
Image:nrt.gif “Nancy” – (2003) Lost Boys   {NWp / ado.g.}
Image:nrt.gif Jiří Němčík – (2007) V umírání I.   {tond}

O

Image:nrt.gif

P

Image:nrt.gif “Parhelion” – (2002) Hunger   {NWp / slash! / ado.g.}

Q

Image:nrt.gif

R

Image:nrt.gif

S

Image:nrt.gif

T

Image:nrt.gif

U

Image:nrt.gif

V

Image:nrt.gif

W

Image:nrt.gif

Y

Image:nrt.gif

Z

Image:nrt.gif


See Also
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only short stories scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for reading.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len poviedky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na čítanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
Image:A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
Image:A--.gif classic klasické klassisch
Image:A-m.gif exceptional jedinečné brillant
Image:B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
Image:C--.gif good dobré gut
Image:D--.gif fair priemerné mäßig
Image:E--.gif poor slabé schwach
Image:F--.gif trash brak Kitsch
Image:F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich
Personal tools