Albums Recommended by Friends

From aboq.org
Jump to navigationJump to search

A

Nrt.gif Adem – (2004) Homesongs     {am} {du.zer.}

B

Nrt.gif Buena Vista Social Club – (1997) Buena Vista Social Club     {am} {du.zer.}

C

D

Nrt.gif

E

Nrt.gif

F

G

Nrt.gif

H

Nrt.gif

I

Nrt.gif

J

Nrt.gif

K

Nrt.gif

L

Nrt.gif Ottman Liebert – (1990) Nouveau Flamenco   {du.zer.}

M

Nrt.gif Yngwie Malmsteen – (1998) Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1     {am} {du.zer.}

N

Nrt.gif

O

Nrt.gif

P

Nrt.gif

Q

Nrt.gif

R

Nrt.gif

S

Nrt.gif

T

Nrt.gif

U

Nrt.gif

V

Nrt.gif

W

Nrt.gif

Y

Nrt.gif

Z


See Also
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only albums scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for listening.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len albumy s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na počúvanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
C--.gif good dobré gut
D--.gif fair priemerné mäßig
E--.gif poor slabé schwach
F--.gif trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich