Avenarius' Ratings Explained

From aboq.org
Jump to navigationJump to search

The following is the rating system used throughout this site to evaluate creative works of art (books, short stories, films, theatrical performances...). The shortcut addresses of this webpage are ratings.avenarius.sk and ksicht.avenarius.sk. Smile.gif

Only works of art scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended.

Len umelecké diela s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať.

Nur Kunstwerke mit 5 oder mehreren grinsenden Gesichtern können uneingeschränkt empfohlen werden.

Why it's essential to rate works of art

Read the section Rating books, movies, etc., is useful on the Slapdash Reviews page. Cool.gif

Brief version
The following is the condensed version of the rating system.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B-p.gif
B--.gif
B-m.gif
excellent vynikajúce hervorragend
C-p.gif
C--.gif
C-m.gif
good dobré gut
D-p.gif
D--.gif
D-m.gif
fair priemerné mäßig
E-p.gif
E--.gif
E-m.gif
poor slabé schwach
F-p.gif
F--.gif
trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich

 

Expanded version
The following is an alternatively worded and expanded version of the above rating system.
A-p.gif A+ mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif A classic klasické klassisch
A-m.gif A- exceptional jedinečné brillant
B-p.gif B+ masterly majstrovské meisterhaft
B--.gif B marvellous veľkolepé großartig
B-m.gif B- exquisite skvelé hervorragend
C-p.gif C+ distinguished závažné hochwertig
C--.gif C very good výborné sehr gut
C-m.gif C- good dobré gut
D-p.gif D+ almost good takmer dobré beinahe gut
D--.gif D fair priemerné mäßig
D-m.gif D- below average podpriemerné unterdurchschnittlich
E-p.gif E+ insufficient neuspokojivé ungenügend
E--.gif E poor slabé schwach
E-m.gif E- very poor veľmi slabé sehr schwach
F-p.gif F+ worthless bezcenné wertlos
F--.gif F trash brak Kitsch
F-m.gif F- unbearable neznesiteľné unerträglich

 

Full version
The next table offers a more explanatory, fully expanded version of the same rating system.
A-p.gif Knockout, blows your mind Hypnotizujúco geniálne, rana do hlavy
A--.gif Exceptional, inimitable Jedinečné, nenahraditeľné
A-m.gif Exceptional, inimitable by a whisker / almost exceptional, inimitable Jedinečné, nenahraditeľné o vlas / takmer jedinečné, nenahraditeľné
B-p.gif Excellent, marvellous, magnificent, fantastic Vynikajúce, nádherné, perfektné, fantastické
B--.gif Excellent, simply marvellous, amazingly enjoyable Vynikajúce, vysoko nadpriemerné, (pokojne) nádherné
B-m.gif Excellent, fine, delightful / almost a triumph Vynikajúce, skvelé, pôžitok / takmer vysoko nadpriemerné
C-p.gif Very good indeed, immediate encore welcome, exceptional skill, extraordinary Veľmi dobré, radosť ihneď zopakovať, nadpriemerné, výnimočná zručnosť
C--.gif Very good, quite satisfying, definitely high quality Veľmi dobré, očividne výborný výkon, nepochybne fakt dobré
C-m.gif Good, sincere, interesting, passable Dobré, má to do seba, zaujímavé, prijateľné
D-p.gif
D--.gif
D-m.gif
Ordinary, average, unimpressive, can't make head nor tail of it, boring Normálne, priemerné, neurčité, ťažko prístupné, nudné
E-p.gif
E--.gif
E-m.gif
Poor, very boring Slabé, veľmi nudné
F-p.gif
F--.gif
Trash, kitsch, fake, banal Brak, gýč, podvod, banalita
F-m.gif Truly unbearable, ordeal,
disgrace, outrage
Absolútne neznesiteľné, utrpenie, hanba, škandál

 

Conversions to Other Rating Systems
  • conversion to 5-stars & 10-stars ratings:   ave.click/s

 

The Ratings Depository in Unicode

💣 🚩 🙂 😐 🙁 ☠ 👍 👎

 

Relevant Links