Koncert Šanca 1986 – Mladá Garda (Bez ladu a skladu)

From aboq.org
Jump to navigationJump to search
An unofficial live recording of a 1986 concert by Bez ladu a skladu at the Mladá garda dormitory in Bratislava, Slovakia.
  1.   [2:44]   Nrt.gif   Referát
  2.   [2:03]   Nrt.gif   Na salaši
  3.   [3:26]   Nrt.gif   Choroba
  4.   [2:04]   A-p.gif   Netvrďte
  5.   [2:56]   Nrt.gif   Reprezentant
  6.   [2:45]   Nrt.gif   Hlas ľudu
  7.   [3:26]   A-p.gif   Masy
  8.   [2:04]   Nrt.gif   Lebo
  9.   [2:51]   A-p.gif   Ach jaj bože ľudia moji
  10.   [2:12]   Nrt.gif   Studio Jezerka
Total playing time: 26 minutes, 31 seconds
See Also / Pozri tiež
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only songs scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for listening.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len pesničky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na počúvanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
C--.gif good dobré gut
D--.gif fair priemerné mäßig
E--.gif poor slabé schwach
F--.gif trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich