Songs to Find

From aboq.org
Jump to navigationJump to search

P

B-m.gif Zdenka Predná – (2005) Slnečná balada   {prg}

Z

Nrt.gif Miro Žbirka – (1995) Zlodejka snov II   {prg}


See Also
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only songs scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for listening.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len pesničky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na počúvanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
C--.gif good dobré gut
D--.gif fair priemerné mäßig
E--.gif poor slabé schwach
F--.gif trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich