Recept na Chudnuťie

From aboq.org
Revision as of 18:45, 20 January 2015 by Faterson (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Recept na Chudnuťie

Treba si uvedomiť


  • Chudnuťie je v prvom Raďe duchovní Proces, a až v druhom Raďe ťeľesní.
  • žiadne „prechodné, dočasné Odriekaňie“!   žiadne „Diéti“!   žiadne „špeciálne Opatreňia na určití Čas“, a až potom zase „naplno žiť“...   každí jeden Ďeň treba prežiť tak, ako bi som ňenamietal, kebi som rovnako prežil aj všetki ostatné zostávajúce Dňi môjho Života.

Štiri hlavné Zložki


  1. Jeden Žuw za Sekundu
  2. „Život podľa koláčovích Grafow“ – čiže vivážení Život, životná Rovnováha, každí Ďeň Pestrosť rôznich Činnosťí, ňie Vichíľenosť Činnosťí napríklad jednostranňe v Prospech zárobkovej (aľe aňi altruistickej) Činnosťi (a zárobkové sú všetki Činnosťi, ktoré bi Človek ňerobil, ak bi za ňe ňedostal zaplaťené!)
  3. 2x3 Kilometre „satelitních“ Pochodow každí Ďeň (čiže aspoň Ríchlosťow 6 km/h); resp. Ekvivalent
  4. minimálne Večere (napr. Uhorka + 2-decoví Pohár Kefíru vrátaňe sójového; aľebo Jablko+Banán; aľebo Kapusta/Čalamáda; aľebo 2-4 Plátki dvoch Druhow Knekebrótu: trebárs trojsirového a grahamovo-biľinkového...)
pri Dodržiavaňí tíchto Zásad je realistické (a rozumné) Chudnuťie (pri počiatočnej visokej Nadváhe) Tempom pribľižňe Kilo za Tížďeň.

Máťe Otázki či Komentáre?


Pošľiťe ich na Adresu grafoman@aboq.org

Skráťená Adresa tejto Webstránki