Short Stories Recommended by Friends

From aboq.org
Revision as of 06:41, 30 July 2013 by Faterson (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

A

Nrt.gif

B

Nrt.gif

C

Nrt.gif

D

Nrt.gif

E

Nrt.gif

F

Nrt.gif

G

Nrt.gif “Adonis Guilfoyle” – (2007) Who Am I?   {NWp / ado.g.}
Nrt.gif “Adonis Guilfoyle” – (2008) Thanks for the Dance   {NWp / ado.g.}

H

Nrt.gif

I

Nrt.gif

J

Nrt.gif

K

Nrt.gif

L

Nrt.gif

M

Nrt.gif

N

Nrt.gif “Nancy” – (2003) Too Many Goodwins   {NWp / ado.g.}
Nrt.gif “Nancy” – (2003) Lost Boys   {NWp / ado.g.}
Nrt.gif Jiří Němčík – (2007) V umírání I.   {tond}

O

Nrt.gif

P

Nrt.gif “Parhelion” – (2002) Hunger   {NWp / slash! / ado.g.}

Q

Nrt.gif

R

Nrt.gif

S

Nrt.gif

T

Nrt.gif

U

Nrt.gif

V

Nrt.gif

W

Nrt.gif

Y

Nrt.gif

Z

Nrt.gif


See Also
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only short stories scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for reading.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len poviedky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na čítanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
C--.gif good dobré gut
D--.gif fair priemerné mäßig
E--.gif poor slabé schwach
F--.gif trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich