Avenarius' Favourite Films / Avenariusove obľúbené filmy

From aboq.org
Jump to navigationJump to search
Legend / Vysvetlivky

Avenarius's favourite films, listed on this webpage (films.avenarius.sk), are subdivided into the following three classes, depending on whether 2 stars, 1 star, or no star appears next to the film title:

Avenariusove obľúbené filmy, ktorých zoznam je uvedený na tejto webstránke (filmy.avenarius.sk), sa ďalej rozdeľujú na nasledujúce tri kategórie kvality, označené 2 hviezdičkami, 1 hviezdičkou alebo žiadnou hviezdičkou:

2st.gif = sublime & unbeatable film / geniálny, neprekonateľný film
1st.gif = brilliant, top-class film / prvotriedny, skvelý film
0st.gif = excellent film / vynikajúci film[page content will be added later / obsah stránky bude doplnený neskôr]

Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only films scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for viewing.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len filmy s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na pozeranie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
C--.gif good dobré gut
D--.gif fair priemerné mäßig
E--.gif poor slabé schwach
F--.gif trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich