Avenarius' Favourite Books / Avenariusove obľúbené knihy

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search
Legend / Vysvetlivky

Avenarius's favourite books, listed on this webpage (books.avenarius.sk), are subdivided into the following three classes, depending on whether 2 stars, 1 star, or no star appears next to the book title:

Avenariusove obľúbené knihy, ktorých zoznam je uvedený na tejto webstránke (knihy.avenarius.sk), sa ďalej rozdeľujú na nasledujúce tri kategórie kvality, označené 2 hviezdičkami, 1 hviezdičkou alebo žiadnou hviezdičkou:

Image:2st.gif = sublime & unbeatable book / geniálna, neprekonateľná kniha
Image:1st.gif = brilliant, top-class book / prvotriedna, skvelá kniha
Image:0st.gif = excellent book / vynikajúca kniha[page content will be added later / obsah stránky bude doplnený neskôr]

Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only books scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for reading.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len knihy s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na čítanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
Image:A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
Image:A--.gif classic klasické klassisch
Image:A-m.gif exceptional jedinečné brillant
Image:B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
Image:C--.gif good dobré gut
Image:D--.gif fair priemerné mäßig
Image:E--.gif poor slabé schwach
Image:F--.gif trash brak Kitsch
Image:F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich
Personal tools