Avenarius' Favourite Films / Avenariusove obľúbené filmy

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search
Legend / Vysvetlivky

Avenarius's favourite films, listed on this webpage (films.avenarius.sk), are subdivided into the following three classes, depending on whether 2 stars, 1 star, or no star appears next to the film title:

Avenariusove obľúbené filmy, ktorých zoznam je uvedený na tejto webstránke (filmy.avenarius.sk), sa ďalej rozdeľujú na nasledujúce tri kategórie kvality, označené 2 hviezdičkami, 1 hviezdičkou alebo žiadnou hviezdičkou:

Image:2st.gif = sublime & unbeatable film / geniálny, neprekonateľný film
Image:1st.gif = brilliant, top-class film / prvotriedny, skvelý film
Image:0st.gif = excellent film / vynikajúci film[page content will be added later / obsah stránky bude doplnený neskôr]

Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only films scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for viewing.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len filmy s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na pozeranie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
Image:A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
Image:A--.gif classic klasické klassisch
Image:A-m.gif exceptional jedinečné brillant
Image:B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
Image:C--.gif good dobré gut
Image:D--.gif fair priemerné mäßig
Image:E--.gif poor slabé schwach
Image:F--.gif trash brak Kitsch
Image:F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich
Personal tools