Avenarius' Favourite Short Stories / Avenariusove obľúbené poviedky

From aboq.org
Jump to navigationJump to search
Legend / Vysvetlivky

Avenarius's favourite short stories, listed on this webpage (stories.avenarius.sk), are subdivided into the following three classes, depending on whether 2 stars, 1 star, or no star appears next to the short story's title:

Avenariusove obľúbené poviedky, ktorých zoznam je uvedený na tejto webstránke (poviedky.avenarius.sk), sa ďalej rozdeľujú na nasledujúce tri kategórie kvality, označené 2 hviezdičkami, 1 hviezdičkou alebo žiadnou hviezdičkou:

2st.gif = sublime & unbeatable short story / geniálna, neprekonateľná poviedka
1st.gif = brilliant, top-class short story / prvotriedna, skvelá poviedka
0st.gif = excellent short story / vynikajúca poviedka

A

0st.gif Kevin Ashton – (2013) Creative People Say No   {full text} {nf} B-p.gif

C

1st.gif G. K. Chesterton – (1911) The Invisible Man   {full text} A--.gif
1st.gif G. K. Chesterton – (1925) The White Pillars Murder A--.gif

D

0st.gif Avram Davidson – (1961) The Cost of Kent Castwell B--.gif

E

2st.gif Ralph Waldo Emerson – (1841) Self-Reliance   {full text} {nf} A-p.gif

G

1st.gif René Goscinny & Albert Uderzo – (1961) Astérix le Gaulois   {cmx} A--.gif

H

0st.gif James Holding – (1973) Recipe for Murder B--.gif

L

1st.gif J. S. Le Fanu – (1839) The Murdered Cousin   {full text} A--.gif

P

1st.gif Talmage Powell – (1975) New Neighbor A--.gif

S

0st.gif Allan Stevo – (2012) “Slovakia is a Small Country” – Not Much Truth Behind the Complaints That Slovakia is “Too Small” and “Too Poor”   {full text} {nf} B-m.gif
0st.gif T. S. Stribling – (1950) A Daylight Adventure   {full text} B--.gif

W

1st.gif H. G. Wells – (1904) The Country of the Blind   {full text} A--.gif

Z

0st.gif Israel Zangwill – (1893) Cheating the Gallows   {full text} B-m.gif
2st.gif Ivan Žežula – (2001) Zastavte to šialenstvo v školách!   {full Slovak/English text} {nf} A-p.gif

Other favourite short stories to be added continuously...


See Also / Pozri tiež
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only short stories scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for reading.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len poviedky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na čítanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
A--.gif classic klasické klassisch
A-m.gif exceptional jedinečné brillant
B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
C--.gif good dobré gut
D--.gif fair priemerné mäßig
E--.gif poor slabé schwach
F--.gif trash brak Kitsch
F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich