Avenarius' Favourite Short Stories / Avenariusove obľúbené poviedky

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search
Legend / Vysvetlivky

Avenarius's favourite short stories, listed on this webpage (stories.avenarius.sk), are subdivided into the following three classes, depending on whether 2 stars, 1 star, or no star appears next to the short story's title:

Avenariusove obľúbené poviedky, ktorých zoznam je uvedený na tejto webstránke (poviedky.avenarius.sk), sa ďalej rozdeľujú na nasledujúce tri kategórie kvality, označené 2 hviezdičkami, 1 hviezdičkou alebo žiadnou hviezdičkou:

Image:2st.gif = sublime & unbeatable short story / geniálna, neprekonateľná poviedka
Image:1st.gif = brilliant, top-class short story / prvotriedna, skvelá poviedka
Image:0st.gif = excellent short story / vynikajúca poviedka

A

Image:0st.gif Kevin Ashton – (2013) Creative People Say No   {full text} {nf} Image:B-p.gif

C

Image:1st.gif G. K. Chesterton – (1911) The Invisible Man   {full text} Image:A--.gif
Image:1st.gif G. K. Chesterton – (1925) The White Pillars Murder Image:A--.gif

D

Image:0st.gif Avram Davidson – (1961) The Cost of Kent Castwell Image:B--.gif

E

Image:2st.gif Ralph Waldo Emerson – (1841) Self-Reliance   {full text} {nf} Image:A-p.gif

G

Image:1st.gif René Goscinny & Albert Uderzo – (1961) Astérix le Gaulois   {cmx} Image:A--.gif

H

Image:0st.gif James Holding – (1973) Recipe for Murder Image:B--.gif

L

Image:1st.gif J. S. Le Fanu – (1839) The Murdered Cousin   {full text} Image:A--.gif

P

Image:1st.gif Talmage Powell – (1975) New Neighbor Image:A--.gif

S

Image:0st.gif Allan Stevo – (2012) “Slovakia is a Small Country” – Not Much Truth Behind the Complaints That Slovakia is “Too Small” and “Too Poor”   {full text} {nf} Image:B-m.gif
Image:0st.gif T. S. Stribling – (1950) A Daylight Adventure   {full text} Image:B--.gif

W

Image:1st.gif H. G. Wells – (1904) The Country of the Blind   {full text} Image:A--.gif

Z

Image:0st.gif Israel Zangwill – (1893) Cheating the Gallows   {full text} Image:B-m.gif
Image:2st.gif Ivan Žežula – (2001) Zastavte to šialenstvo v školách!   {full Slovak/English text} {nf} Image:A-p.gif

Other favourite short stories to be added continuously...


See Also / Pozri tiež
Ratings Legend / Vysvetlivky k hodnoteniu
Ratings on this webpage are performed by Faterson and are continually updated.
Only short stories scoring 5 or more grinning faces can be unequivocally recommended for reading.
For a more detailed explanation of the ratings system, visit the Ratings page.

Hodnotenia na tejto stránke udeľuje Faterson a sú neustále aktualizované.
Len poviedky s 5 alebo viacerými vyškerenými tvárami možno bez výhrad odporúčať na čítanie.
Podrobnejšie informácie o systéme hodnotenia nájdete na stránke Ratings.
Image:A-p.gif mind-blowing neprekonateľné umwerfend
Image:A--.gif classic klasické klassisch
Image:A-m.gif exceptional jedinečné brillant
Image:B--.gif excellent vynikajúce hervorragend
Image:C--.gif good dobré gut
Image:D--.gif fair priemerné mäßig
Image:E--.gif poor slabé schwach
Image:F--.gif trash brak Kitsch
Image:F-m.gif unbearable neznesiteľné unerträglich
Personal tools